Nazwa pełna

KROŚNIEŃSKIE FABRYKI MEBLI "KROFAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000120403

NIP

6842148663

REGON

370448283

Adres siedziby

Gen. L. Okulickiego 2, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 lipca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

240 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

23,6 tys. zł

2021 r.

97,7 tys. zł

2020 r.

645,3 tys. zł

2019 r.

3,1 mln zł

2018 r.

155,6 tys. zł

2015 r.

4 tys. zł

2012 r.

754,7 tys. zł

2011 r.

40 tys. zł

2010 r.

761,3 zł

2005 r.

750 tys. zł

2005
2010
2011
2012
2015
2018
2019
2020
2021
2022
750 tys. zł 761,3 zł 40 tys. zł 754,7 tys. zł 4 tys. zł 155,6 tys. zł 3,1 mln zł 645,3 tys. zł 97,7 tys. zł 23,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

5,3 mln zł

3,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 842 SĄD REJONOWY W KROŚNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002