SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000120338

Numer NIP

1132399979

Numer REGON

15239399

Ta organizacja została wykreślona z KRS

Prezentowane dane pochodzą z 29 sierpnia 2018 r.

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Kapitał zakładowy

25.6 mln

ul. Lecha Kaczyńskiego 14

00-638 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 70, 22, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTINGU W ZAKRESIE METOD ZARZĄDZANIA
  • 69, 20, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
  • 66, 19, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
  • 66, 19, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA FINANSOWEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • 70, 22, Z, ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRYWATYZACJI, ZMIAN STRUKTURALNYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ORAZ ZWIĄZANYCH Z TYM ZAGADNIEŃ FINANSOWYCH
  • 74, 90, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI KADRAMI
  • 62, 02, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE INFORMATYKI
  • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Wspólnicy
Ten podmiot jest wspólnikiem w: