Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

9 października 2018 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »