Nazwa pełna

"VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

KRS

0000119906

NIP

5213207147

REGON

015199843

Adres siedziby

Klucze - Osada 3, 32-310 Klucze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

63,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka reprezentowana jest przez: 1. Prezesa zarządu działającego łącznie z wiceprezesem zarządu, lub prezesa zarządu albo wiceprezesa zarządu działającego łącznie z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

25 kwietnia 2018 r.

DKK-65/2018

Kontrola koncentracji

17 maja 2013 r.

DKK-62/2013

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  8,8 mln zł

  Liczba udziałów

  17645

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  52 mln zł

  Liczba udziałów

  104091

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 19 lipca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DLA PROKURENTA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z PREZESEM ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

20,3 tys. zł

2022 r.

18,2 mln zł

2021 r.

35,4 mln zł

2020 r.

19,2 mln zł

2019 r.

5,4 mln zł

2018 r.

391,3 tys. zł

2017 r.

381,8 tys. zł

2016 r.

251,4 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
251,4 tys. zł 381,8 tys. zł 391,3 tys. zł 5,4 mln zł 19,2 mln zł 35,4 mln zł 18,2 mln zł 20,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 52367 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002