Nazwa pełna

POLTRADE P.T.I. INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000119593

REGON

271183430

Data rejestracji

24 czerwca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

19 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Piękna 3 A, 00-539 Warszawa, Polska

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

14. 03. 2003r. Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki, zaprotokołowana przez notariusza bernadettę michalczyk- łuczak, prowadzącą kancelarię notarialną w mielcu, ul. Kościuszki 17, w dniu 14 marca 2003 roku, repertorium a numer 1299 z 2003 roku.

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu

 • Produkcja wyrobów gipsowych dla budownictwa

 • Produkcja masy betonowej

 • Produkcja zaprawy murarskiej

 • Produkcja wyrobów azbestowo- cementowych, wiórowo- cementowych I podobnych

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

 • Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej

 • Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi

 • Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi

 • Magazynowanie I przechowywanie towarów

 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

 • Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych; Roboty ziemne

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków

 • Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

 • Wykonywanie konstrukcji I pokryć dachowych

 • Wykonywanie robót budowlanych murarskich

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków I budowli

 • Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania I wentylacyjnych

 • Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych

 • Sprzedaż hurtowa maszyn I urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników

 • Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

 • Obsługa I naprawa pojazdów mechanicznych

 • Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów mechanicznych

 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 • Sprzedaż hurtowa metali I rud metali

 • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych I wyposażenia sanitarnego

 • Hotele I motele z restauracjami

 • Zagospodarowanie I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek

 • Reklama

 • Produkcja cystern, pojemników I zbiorników metalowych

 • Produkcja pojemników metalowych

 • Produkcja opakowań z metali lekkich

 • Produkcja wyrobów z drutu

 • Zagospodarowanie metalowych odpadów I złomu

 • Zagospodarowanie niemetalowych odpadów I wyrobów wybrakowanych

 • Sprzedaż hurtowa drewna

 • Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu I dodatkowego wyposażenia hydraulicznego I grzejnego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • Sprzedaż hurtowa odpadów I złomu

 • Przeładunek towarów

 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych

 • Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy I konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • Produkcja krzeseł I mebli do siedzenia

 • Produkcja mebli biurowych I sklepowych pozostała

 • Produkcja mebli kuchennych

 • Przesyłanie energii elektrycznej

 • Dystrybucja energii elektrycznej

 • Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

 • Dystrybucja ciepła (pary wodnej I gorącej wody)

 • Stawianie rusztowań

 • Roboty związane z fundamentowaniem

 • Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

 • Tynkowanie

 • Zakładanie stolarki budowlanej

 • Posadzkarstwo; Tapetowanie I oblicowywanie ścian

Wspólnicy
 • Od 24 czerwca 2002 r.

  100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 24 czerwca 2002 r.

  100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2467 SĄD OKRĘGOWY W KIELCACH