Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

325,9 tys. zł

2020 r.

4,3 mln zł

2019 r.

5,3 tys. zł

2018 r.

7,3 mln zł

2017 r.

10,6 mln zł

2016 r.

30,4 tys. zł

2015 r.

3,9 mln zł

2014 r.

106,7 tys. zł

2013 r.

119,6 tys. zł

2011 r.

19,2 mln zł

2010 r.

18 tys. zł

2008 r.

358,3 tys. zł

2007 r.

247,4 tys. zł

2007
2008
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
247,4 tys. zł 358,3 tys. zł 18 tys. zł 19,2 mln zł 119,6 tys. zł 106,7 tys. zł 3,9 mln zł 30,4 tys. zł 10,6 mln zł 7,3 mln zł 5,3 tys. zł 4,3 mln zł 325,9 tys. zł