Nazwa pełna

"PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000119214

NIP

7691840231

REGON

590694818

Adres siedziby

Wojska Polskiego 132, 97-400 Bełchatów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 sierpnia 2002 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

42,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Do kwoty 15. 000 zł składać oświadczenia woli i podpisywać w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  35 mln zł

  Liczba udziałów

  70091

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  7,2 mln zł

  Liczba udziałów

  14411

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,3 mln zł

2019 r.

5,3 tys. zł

2018 r.

7,3 mln zł

2017 r.

10,6 mln zł

2016 r.

30,4 tys. zł

2015 r.

3,9 mln zł

2014 r.

106,7 tys. zł

2013 r.

119,6 tys. zł

2011 r.

19,2 mln zł

2010 r.

18 tys. zł

2008 r.

358,3 tys. zł

2007 r.

247,4 tys. zł

2007
2008
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
247,4 tys. zł 358,3 tys. zł 18 tys. zł 19,2 mln zł 119,6 tys. zł 106,7 tys. zł 3,9 mln zł 30,4 tys. zł 10,6 mln zł 7,3 mln zł 5,3 tys. zł 4,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

30,9 mln zł

17,2 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1131 SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2002