Dane aktualne

Nazwa pełna

REGIONALNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Z WYŻSZYM WYKSZTAŁCENIEM

Forma prawna

ZWIĄZEK ZAWODOWY

Data rejestracji

20 czerwca 2002 r.

KRS

0000119188

REGON

052124888

Adres siedziby

Wiejska 74 / 28, 15-352 Białystok, Polska

Cel działania

Obrona praw, godności I interesów pracowników

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 660 SĄD OKRĘGOWY W BIAŁYMSTOKU I WYDZIAŁ CYWILNY

12 aktualnych powiązań