ZWIĄZEK ZAWODOWY

Numer KRS

0000119188

Numer NIP

0

Numer REGON

52124888

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU ZWIĄZKU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Wiejska 74 / 28

15-352 Białystok

Polska