Nazwa pełna

GESTIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000011869

NIP

5471937967

REGON

072709030

Data rejestracji

11 maja 2001 r.

Data ostatniej zmiany

7 marca 2019 r.

Adres siedziby

Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych I klimatyzacyjnych

 • Pozostała działalność pocztowa I kurierska

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków I obiektów przemysłowych

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu I wiceprezes zarządu - jednoosobowo oraz dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 18 maja 2015 r.

  1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001