Nazwa pełna

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000118475

NIP

6870005556

REGON

370301150

Adres siedziby

Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

26,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu spółki.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 lipca 2023 r.

DKK-163/2023

Kontrola koncentracji

23 lipca 2012 r.

RKR-24/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  26,4 mln zł

  Liczba udziałów

  52805

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,5 mln zł

2020 r.

41,1 tys. zł

2019 r.

26 tys. zł

2018 r.

28,9 tys. zł

2017 r.

32,5 tys. zł

2016 r.

116 tys. zł

2015 r.

11,2 tys. zł

2014 r.

31,9 tys. zł

2013 r.

13 tys. zł

2012 r.

30 tys. zł

2011 r.

14,5 tys. zł

2009 r.

11,7 tys. zł

2008 r.

116 zł

2007 r.

29,4 tys. zł

2006 r.

73,1 tys. zł

2005 r.

539,9 zł

2004 r.

3,7 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
3,7 tys. zł 539,9 zł 73,1 tys. zł 29,4 tys. zł 116 zł 11,7 tys. zł 14,5 tys. zł 30 tys. zł 13 tys. zł 31,9 tys. zł 11,2 tys. zł 116 tys. zł 32,5 tys. zł 28,9 tys. zł 26 tys. zł 41,1 tys. zł 7,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 609 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY W KROŚNIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015