Poprzednio

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

61,7 mln zł

24,6 mln zł