Nazwa pełna

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000011737

NIP

7160001822

REGON

430528900

Adres siedziby

Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

11 maja 2001 r.

Kapitał zakładowy

191,2 mln zł

Kapitał wpłacony

191,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu albo prokurent.

Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

0 %

Spółka notowana na GPW

Skrót:

ZAP

Liczba wyemitowanych akcji:

19,1 mln

Wartość rynkowa:

1,8 mld zł

Decyzje UOKiK

17 czerwca 2013 r.

DKK-77/2013

Kontrola koncentracji

16 lipca 2012 r.

DKK-66/2012

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 50 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

45 mln zł

2021 r.

114,6 mln zł

2020 r.

77,5 mln zł

2019 r.

73,8 mln zł

2018 r.

83,2 mln zł

2017 r.

60,7 mln zł

2016 r.

50,3 mln zł

2015 r.

21,3 mln zł

2014 r.

120 tys. zł

2013 r.

30,7 mln zł

2012 r.

32,6 mln zł

2011 r.

14,2 mln zł

2010 r.

1,8 mln zł

2009 r.

36,2 mln zł

2007 r.

22,7 tys. zł

2006 r.

8,7 mln zł

2004 r.

11,1 tys. zł

2004
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
11,1 tys. zł 8,7 mln zł 22,7 tys. zł 36,2 mln zł 1,8 mln zł 14,2 mln zł 32,6 mln zł 30,7 mln zł 120 tys. zł 21,3 mln zł 50,3 mln zł 60,7 mln zł 83,2 mln zł 73,8 mln zł 77,5 mln zł 114,6 mln zł 45 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

3

61,7 mln zł

24,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@PULAWY.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2751 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014