Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 18, obowiązujące od 14 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK GOLFA

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

KRS

0000117289

NIP

1181389478

REGON

010345636

Data rejestracji

11 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 65/79 / 3211, 00-697 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa w golfie amatorskim i zawodowym. 2. Popularyzacja, promowanie i rozwój golfa. 3. Reprezentowanie i ochrona interesów członków związku. 4. Działalność szkoleniowa w zakresie golfa. 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych związku o wartości: a)do 50. 000 zł - wymagane jest oświadczenie prezesa zarządu lub współdziałanie dwóch członków zarządu; B)powyżej 50. 000 zł - wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu lub upoważnionego przez prezesa innego członka zarządu oraz drugiego członka zarządu. 2)za oświadczenie dotyczące praw i obowiązków majątkowych związku o wartości przewyższającej 50. 000 złrozumie się także następne oświadczenie składane temu samemu podmiotowi w ciągu roku obrachunkowego, jeżeli jego wartość łącznie z wartością poprzednich oświadczeń mu składanych w tym samym roku obrachunkowym przewyższa kwotę 50. 000 zł.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SKF "C" 12 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY