POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Numer KRS

0000117289

Numer NIP

1181389478

Numer REGON

10345636

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU O WARTOŚCI: A)DO 50.000 ZŁ - WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; B)POWYŻEJ 50.000 ZŁ - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ PREZESA INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 2)ZA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 50.000 ZŁROZUMIE SIĘ TAKŻE NASTĘPNE OŚWIADCZENIE SKŁADANE TEMU SAMEMU PODMIOTOWI W CIĄGU ROKU OBRACHUNKOWEGO, JEŻELI JEGO WARTOŚĆ ŁĄCZNIE Z WARTOŚCIĄ POPRZEDNICH OŚWIADCZEŃ MU SKŁADANYCH W TYM SAMYM ROKU OBRACHUNKOWYM PRZEWYŻSZA KWOTĘ 50.000 ZŁ.

ul. Al. Aleje Jerozolimskie 65/79 / 3212

00-697 Warszawa

Polska

ZARZĄD