Dane aktualne

Nazwa pełna

POLSKI ZWIĄZEK GOLFA

Forma prawna

POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Data rejestracji

11 czerwca 2002 r.

KRS

0000117289

NIP

1181389478

REGON

010345636

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 65/79 / 3211, 00-697 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Organizowanie I prowadzenie współzawodnictwa w golfie amatorskim I zawodowym. 2. Popularyzacja, promowanie I rozwój golfa. 3. Reprezentowanie I ochrona interesów członków związku. 4. Działalność szkoleniowa w zakresie golfa. 5. Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw I obowiązków majątkowych związku o wartości: a)do 50. 000 zł - wymagane jest oświadczenie prezesa zarządu lub współdziałanie dwóch członków zarządu; B)powyżej 50. 000 zł - wymagane jest współdziałanie prezesa zarządu lub upoważnionego przez prezesa innego członka zarządu oraz drugiego członka zarządu. 2)za oświadczenie dotyczące praw I obowiązków majątkowych związku o wartości przewyższającej 50. 000 złrozumie się także następne oświadczenie składane temu samemu podmiotowi w ciągu roku obrachunkowego, jeżeli jego wartość łącznie z wartością poprzednich oświadczeń mu składanych w tym samym roku obrachunkowym przewyższa kwotę 50. 000 zł.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH SKF "C" 12 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Ta organizacja ma jeszcze 30 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »