Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,4 mln zł

2020 r.

4,5 mln zł

2019 r.

717 tys. zł

2017 r.

6,4 tys. zł

2015 r.

38 tys. zł

2014 r.

29,5 tys. zł

2013 r.

10 tys. zł

2011 r.

2,4 mln zł

2010 r.

8,7 tys. zł

2007 r.

6,1 tys. zł

2006 r.

12 tys. zł

2005 r.

6,6 tys. zł

2005
2006
2007
2010
2011
2013
2014
2015
2017
2019
2020
2021
6,6 tys. zł 12 tys. zł 6,1 tys. zł 8,7 tys. zł 2,4 mln zł 10 tys. zł 29,5 tys. zł 38 tys. zł 6,4 tys. zł 717 tys. zł 4,5 mln zł 1,4 mln zł