Nazwa pełna

ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000116926

NIP

7311751025

REGON

472293752

Adres siedziby

Mariana Adamkiewicza 6A, Pieńków, 05-152 Czosnów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

7 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

718,4 mln zł

Kapitał wpłacony

718,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałania dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 10 stycznia 2013 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

25,3 mln zł

2022 r.

34 mln zł

2021 r.

54,4 mln zł

2020 r.

47,4 mln zł

2019 r.

15,6 mln zł

2018 r.

3,2 mln zł

2012 r.

7,3 mln zł

2011 r.

13,2 mln zł

2010 r.

10,5 mln zł

2009 r.

9,6 mln zł

2008 r.

24,9 mln zł

2007 r.

14,7 mln zł

2006 r.

6,8 mln zł

2005 r.

6,8 mln zł

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,8 mln zł 6,8 mln zł 14,7 mln zł 24,9 mln zł 9,6 mln zł 10,5 mln zł 13,2 mln zł 7,3 mln zł 3,2 mln zł 15,6 mln zł 47,4 mln zł 54,4 mln zł 34 mln zł 25,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

7

92,5 mln zł

34,6 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7561 SĄD REJONOWY W ŁODZI

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002