Nazwa pełna

MIĘDZYSZKOLNY ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZEGO W PRZEWORSKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000116570

NIP

7941644704

REGON

651495084

Data rejestracji

6 czerwca 2002 r.

Adres siedziby

Ignacego Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk, Polska

Cel działania

Celem oddziału pttk jest umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów. Kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnianie wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski. Rozwija kulturę, kulturę fizyczną oraz rekreację przez turystykę i krajoznawstwo. Krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne. Szerzy kulturę turystyki, pomaga w wędrowaniu indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływy i inne imprezy. Szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski, szkoli kadry dla realizacji celów pttk. Nadaje uprawnienia przewodnickie. Umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszania się w jednostkach organizacyjnych pttk.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności oświadczen w zakresie praw i obowiązków oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa i skarbnika lub innych osób upoważionych przez zarząd oddziału pttk.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY