Nazwa pełna

"BASF COATINGS SERVICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000116294

NIP

7772672507

REGON

634385325

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 czerwca 2002 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli ustanowiono tylko jednego członka zarządu, wówczas reprezentuje on spółkę łącznie z jednym prokurentem, jeżeli ustanowiono kilku członków zarządu, wówczas spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z jednym prokurentem. Spółkę może również reprezentować dwóch prokurentów łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
 • Od 10 marca 2015 r.

  ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

340,7 tys. zł

2010 r.

1,4 tys. zł

2009 r.

1,8 tys. zł

2008 r.

39,6 tys. zł

2008
2009
2010
2020
39,6 tys. zł 1,8 tys. zł 1,4 tys. zł 340,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002