Poprzednio

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000115771

NIP

6840000821

REGON

370377270

Adres siedziby

Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

36,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łacznie lub członek zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  36,4 mln zł

  Liczba udziałów

  72825

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,4 mln zł

2021 r.

10,3 mln zł

2020 r.

2,2 mln zł

2019 r.

755,7 tys. zł

2018 r.

1,6 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2013 r.

8,2 tys. zł

2004 r.

2,1 tys. zł

2004
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,1 tys. zł 8,2 tys. zł 1,6 mln zł 1,6 mln zł 755,7 tys. zł 2,2 mln zł 10,3 mln zł 1,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 736 SĄD REJONOWY W KROŚNIE SĄD GOSPODARCZY, WYDZIAŁ V

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002