Nazwa pełna

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000115583

NIP

7251848168

REGON

473089717

Data rejestracji

2 lipca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

28 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Działalność organizacji komercyjnych I pracodawców

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa I składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych lub finansowych wymagane jest współdziałanie I podpis dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa, bądź członka prezydium I dyrektora biura albo jego zastępcy. Do reprezentowania zarządu w innych sprawach ma prawo prezes lub osoby upoważnione przez zarząd.

Zobacz jeszcze 30 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002