Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 29 marca 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNO-KULTURALNE "CARPE DIEM"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000115529

REGON

012024586

Data rejestracji

30 maja 2002 r.

Adres siedziby

Grójecka 77 / 7, 02-094 Warszawa, Polska

Cel działania

Par. 7 statutu celem stowarzyszenia jest upowszechnianie, popularyzacja i organizacja turystyki krajowej i zagranicznej, działalności kulturalnej i twórczej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo- wychowawczych, osób niepełnosprawnych oraz młodzieży pochodzącej ze środowisk społecznie zagrożonych, reprezentowanie ich interesów wobec władz i społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie inne oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisów dwóch członków zarządu lub innych osób upoważnionych przez zarząd.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 925 VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE