Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 20.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 17.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 16.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 29.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 05.06.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 29.06.2012

  01-01-2011 do 31-12-2011

 • 25.04.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 15.06.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 30.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008r.

 • 24.06.2008

  01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 06.06.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01.06.2006

  01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01.07.2005

  01. 01. 2004 r. 31. 12. 2004 r.

 • 25.05.2004

  01. 01. 2003-31. 12. 2003r.

 • 29.05.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01-01-2011 do 31-12-2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004 r. 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01-01-2011 do 31-12-2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007r. -31. 12. 2007r.

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 01. 01. 2005r. -31. 12. 2005r.

 • 01. 01. 2004 r. 31. 12. 2004 r.

 • 01. 01. 2003-31. 12. 2003r.

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002