Nazwa pełna

OŚRODEK CHIRURGII OKA PROF.Z.ZAGÓRSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000011429

NIP

7162201554

REGON

430927391

Data rejestracji

9 maja 2001 r.

Adres siedziby

Aleja Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

60 tys. zł

Status podatnika VAT

Zwolniony

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

392,2 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku jeżeli zarząd jest wieloosobowy,do reprezentowania spółki tj. Składania w jej imieniu oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu,albo członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NALECZOW.OCHO.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4179 SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY W LUBLINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002