Nazwa pełna

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000113064

NIP

5260300517

REGON

012105474

Data rejestracji

21 maja 2002 r.

Adres siedziby

Rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,4 mln zł

Kapitał wpłacony

5,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

10 tys. zł

2009 r.

30,9 tys. zł

2008 r.

28,4 tys. zł

2006 r.

4,7 tys. zł

2006
2008
2009
2012
4,7 tys. zł 28,4 tys. zł 30,9 tys. zł 10 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
  • PREZES ZARZĄDU

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 51 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres www

WWW.KIR.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 30600 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSP - REJ

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1992