Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 6 sierpnia 2015 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO EDUKACJI POLITYCZNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000112661

REGON

012188170

Data rejestracji

16 maja 2002 r.

Adres siedziby

Pl. Defilad 1 / Pokój 1225, 00-901 Warszawa, Polska

Cel działania

Pogłębianie i upowszechnianie w Polsce wiedzy politycznej, propagowanie kultury politycznej oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw dążących do rozwoju wszechstronnej edukacji politycznej obywateli.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Sposób reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych określa §21 pkt 1 i §26 ust. 2 statutu. §21. Do kompetencji zarządu należy: 1) reprezentowanie towarzystwa §26 ust. 2 do zaciągania zobowiązań majątkowych towarzystwa jest upoważniony jednoosobowo prezes towarzystwa lub dwóch innych członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2937 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY, WARSZAWA