Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 15 maja 2002 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ SWOBÓD OBYWATELSKICH

KRS

0000112442

REGON

014931779

Adres siedziby

Wolska 87 / 29, 01-229 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 maja 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Par. 20 ust. 5 do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.

Cel działania

Par. 6 celem stowarzyszenia jest badanie życia społeczno - politycznego kraju, obserwacja i analiza procesów transformacji systemowej jak i integracji europejskiej, a także kształtowanie i upowszechnianie obywatelskich i patriotycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społeczno - politycznej. Celem stowarzszenia jest również pomoc młodym ludziom w rozwoju naukowym, zawodowym i społecznym.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 3520 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY