Nazwa pełna

FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH- ZDROJU

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000112352

NIP

8830006243

REGON

001397904

Data rejestracji

24 maja 2002 r.

Data ostatniej zmiany

31 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Rynek 10, Duszniki-Zdrój, 57-340 Duszniki- Drój, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Hotele

  • Restauracje

  • Działalność agencji obsługi nieruchomości

  • Reklama

  • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 219 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001