Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA MIĘDZYNARODOWYCH FESTIWALI CHOPINOWSKICH W DUSZNIKACH- ZDROJU

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

24 maja 2002 r.

KRS

0000112352

NIP

8830006243

REGON

001397904

Adres siedziby

Rynek 10, Duszniki-Zdrój, 57-340 Duszniki- Drój, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Hotele

  • Restauracje

  • Działalność agencji obsługi nieruchomości

  • Reklama

  • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 219 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 9 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »