Nazwa pełna

MILLENNIUM GOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000111389

NIP

5251574764

REGON

012314829

Data rejestracji

9 maja 2002 r.

Data ostatniej zmiany

11 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność portali internetowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Marketing bezpośredni I reklama bezpośrednia

 • Usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych

 • Pozostałe usługi reklamowe

 • Usługi badania rynku I usługi podobne

 • Usługi związane z projektowaniem, programowaniem I rozwojem oprogramowania

 • Usługi przesyłania strumieni video przez internet

 • Usługi przesyłania strumieni audio przez internet

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie - członek zarządu wspólnie z prokurentem - dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 22 sierpnia 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 46786 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002