Nazwa pełna

MILLENNIUM GOODIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000111389

NIP

5251574764

REGON

012314829

Data rejestracji

9 maja 2002 r.

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie - członek zarządu wspólnie z prokurentem - dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 22 sierpnia 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 46786 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002