Nazwa pełna

AKTYWNI DLA REGIONU

KRS

0001109652

NIP

5552139649

REGON

528838645

Adres siedziby

Świętopełka 5, 89-632 Brusy, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

7 czerwca 2024 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu w tym prezes lub wiceprezes.

Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024