Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 10 maja 2022 r.

Nazwa pełna

WARSZAWSKI KLUB PRZYJACIÓŁ ZIEMI KIELECKIEJ

KRS

0000110857

NIP

5262592607

REGON

017470267

Adres siedziby

Kopernika 30 / 614, 00-950 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

8 maja 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub v-ce prezes. 2. Zarząd stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu. 3. Do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest samodzielnie prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 45 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz budowy, integracji, aktywizacji i rozwoju środowisk lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ekologia, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny oraz pomoc społeczna.

Komisja Rewizyjna Klubu Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.WKPZK.PL

Adres e-mail

WWW.WKPZK.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 113 SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY