Nazwa pełna

"ENERGETYKA CIEPLNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000110800

NIP

8361328631

REGON

750051181

Adres siedziby

Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 maja 2002 r.

Kapitał zakładowy

24,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki składa się z jednej lub dwóch osób. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do składania podpisów w imieniu spółki upoważniony jest prezes spółki lub wiceprezes spółki.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  24,5 mln zł

  Liczba udziałów

  24522

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

1,9 mln zł

2023 r.

10,4 mln zł

2022 r.

711,2 tys. zł

2020 r.

6 tys. zł

2019 r.

14,9 mln zł

2018 r.

704,5 tys. zł

2013 r.

24,1 tys. zł

2011 r.

1,2 mln zł

2010 r.

559,2 tys. zł

2010
2011
2013
2018
2019
2020
2022
2023
2024
559,2 tys. zł 1,2 mln zł 24,1 tys. zł 704,5 tys. zł 14,9 mln zł 6 tys. zł 711,2 tys. zł 10,4 mln zł 1,9 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

35,5 mln zł

14,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1024 SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W SKIERNIEWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001