SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000110776

Numer NIP

5212938570

Numer REGON

13256100

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Kapitał zakładowy

73 mln

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 65, 30, Z, FUNDUSZE EMERYTALNE