Dane aktualne

Nazwa pełna

AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

6 maja 2002 r.

KRS

0000110776

NIP

5212938570

REGON

013256100

Kapitał zakładowy

73 mln zł

Kapitał wpłacony

73 mln zł

Adres siedziby

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Fundusze emerytalne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie, jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 55273 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY- REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 28 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »