Nazwa pełna

UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110745

NIP

8860000340

REGON

000288308

Adres siedziby

Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

68,1 mln zł

Kapitał docelowy

39 mln zł

Kapitał wpłacony

68,1 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

39 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki, w przypadku zarządu wieloosobowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 100% AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 38 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

517,9 tys. zł

2022 r.

1,2 mln zł

2021 r.

3,7 mln zł

2020 r.

1,7 mln zł

2019 r.

44,9 tys. zł

2018 r.

164,1 tys. zł

2017 r.

94,8 tys. zł

2016 r.

87 tys. zł

2015 r.

353,8 tys. zł

2014 r.

92,3 tys. zł

2013 r.

57,4 tys. zł

2012 r.

50 tys. zł

2011 r.

15,6 tys. zł

2010 r.

2,7 mln zł

2009 r.

791,4 tys. zł

2008 r.

1,3 tys. zł

2005 r.

573,8 tys. zł

2004 r.

732,1 zł

2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
732,1 zł 573,8 tys. zł 1,3 tys. zł 791,4 tys. zł 2,7 mln zł 15,6 tys. zł 50 tys. zł 57,4 tys. zł 92,3 tys. zł 353,8 tys. zł 87 tys. zł 94,8 tys. zł 164,1 tys. zł 44,9 tys. zł 1,7 mln zł 3,7 mln zł 1,2 mln zł 517,9 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SZCZAWNO-JEDLINA .PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2520 SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015