Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

44,6 mln zł

2008 r.

30 tys. zł

2007 r.

932,2 zł

2006 r.

3,3 tys. zł

2006
2007
2008
2020
3,3 tys. zł 932,2 zł 30 tys. zł 44,6 mln zł