Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

26,9 mln zł

2020 r.

44,6 mln zł

2008 r.

30 tys. zł

2007 r.

932,2 zł

2006 r.

3,3 tys. zł

2006
2007
2008
2020
2021
3,3 tys. zł 932,2 zł 30 tys. zł 44,6 mln zł 26,9 mln zł