Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

3 czerwca 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Postanowienie sądu rejonowego dla krakowa – śródmieścia w krakowie xi wydziału gospodarczego krajowego rejestru sądowego z dnia 03. 06. 2024 r. O rozwiązaniu spółki bez likwidacji, sygn. Kr xi ns-rej. Krs 44421/23/770, 03. 06. 2024