Nazwa pełna

"BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000001104

NIP

6452244873

REGON

277486060

Adres siedziby

Niwecka 1E, 41-200 Sosnowiec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 lutego 2001 r.

Kapitał zakładowy

2 mln zł

Kapitał wpłacony

2 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

42,7 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu działającego łącznie z ustanowionym przez zarząd prokurentem

Spółka notowana na GPW

Skrót:

BOW

Liczba wyemitowanych akcji:

19,5 mln

Wartość rynkowa:

156,5 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

5,8 mln zł

2020 r.

5,8 tys. zł

2018 r.

44,9 tys. zł

2013 r.

23,5 tys. zł

2009 r.

229,5 tys. zł

2008 r.

1,8 tys. zł

2007 r.

12,7 tys. zł

2006 r.

370,8 tys. zł

2005 r.

10,8 tys. zł

2004 r.

18,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2013
2018
2020
2021
18,2 tys. zł 10,8 tys. zł 370,8 tys. zł 12,7 tys. zł 1,8 tys. zł 229,5 tys. zł 23,5 tys. zł 44,9 tys. zł 5,8 tys. zł 5,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.BOWIM.PL

Adres e-mail

FIRMA@BOWIM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001