Nazwa pełna

CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000110394

NIP

5272372698

REGON

015152014

Data rejestracji

29 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Królewska 16, 00-103 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1,7 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,7 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

0 zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

CPA

Liczba wyemitowanych akcji:

17 mln

Wartość rynkowa:

18,5 mln zł

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,3 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

  • Od 25 kwietnia 2003 r.

    PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Inne dane

Adres www

WWW.C-P.PL

Adres e-mail

BIURO@C-P.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002