Poprzednio

FUNDACJA ZBIORÓW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 28.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 10.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 20.06.2007

  01. 01. 200 - 31. 12. 2006

 • 11.07.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 200 - 31. 12. 2006 merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004