Poprzednio

FUNDACJA ZBIORÓW SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

Nazwa pełna

FUNDACJA GESSEL DLA MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

KRS

0000110346

NIP

5262385452

REGON

012642114

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

29 kwietnia 2002 r.

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji uprawnieni są: 1) prezes samodzielnie, lub 2) w przypadku zarządu wieloosobowego prezes samodzielnie lub dwaj członkowie zarządu fundacji działający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Cel działania

Celem fundacji jest wspieranie działalności muzeum narodowego w warszawie w zakresie poszerzania, przechowywania, udostępniania i promocji zbiorów Polskiej sztuki współczesnej muzeum narodowego w warszawie.

Beneficjenci rzeczywiści
  • REPREZENTATN SKARBU PAŃSTWA - MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU BĘDĄCY ZGODNIE Z §2 UST. 1 MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE - JEDNEGO Z FUNDATORÓW FUNDACJI - ORGANIZATOREM MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI RF 5082 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY I REJESTROWY