Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 8 stycznia 2021 r.

Nazwa pełna

PŁOCKIE STOWARZYSZENIE "AMAZONKI"

KRS

0000110158

NIP

7742727209

REGON

611370020

Adres siedziby

Medyczna 19, 09-400 Płock, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

14 czerwca 2002 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu należy reprezentowanie stowarzyszenia i działanie w jego imieniu. Dla ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy co najmniej 2 członków zarządu w tym prezesa, zastępcy lub skarbnika.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Cel działania

Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi, oparta na zasadzie samopomocy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór