Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 6 listopada 2015 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE GRAFOLOGÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000110074

NIP

8943068659

REGON

932803370

Data rejestracji

10 maja 2002 r.

Adres siedziby

Zielińskiego 63 / 1, 53-533 Wrocław, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest propagowanie grafologii, psychografologii, grafometrii i innych pochodnych metod wykorzystujących w/w dziedziny w swoim zastosowaniu oraz zrzeszanie osób zajmujących się grafologią zarówno zawodowo jak i amatorsko, organizowanie odczytów, szkoleń i warsztatów naukowych, doszkalanie instruktorów, współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się grafologią.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do nabywania praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY