SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000110015

Numer NIP

9511778633

Numer REGON

12845863

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Adres WWW

WWW.BIK.PL

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.

Kapitał zakładowy

15.6 mln

ul. Jacka Kaczmarskiego 77A

02-679 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
  • 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
  • 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
  • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
  • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
  • 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
  • 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI
  • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE