Nazwa pełna

ANNEBERG TRANSPOL INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000109909

NIP

9290093309

REGON

006080649

Adres siedziby

Trasa Północna 1, 65-119 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

56,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki jest jedno lub wieloosobowy. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, każdy członek zarządu reprezentuje spółkę jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • 25 udziałów o łącznej wartości 14012,50 złotych 25 udziałów o łącznej wartości 14012,50 złotych na zasadzie współwłasności w częściach po 1/2 z sven anneberg

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 25 udziałów o łącznej wartości 14012,50 złotych 25 udziałów o łącznej wartości 14012,50 złotych na zasadzie współwłasności w częściach po 1/2 z georg tang anneberg

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 15 maja 2002 r.

  Wartość udziałów

  7,8 tys. zł

  Liczba udziałów

  14

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

67,1 tys. zł

2021 r.

99,5 tys. zł

2020 r.

2,4 mln zł

2016 r.

28,6 tys. zł

2015 r.

1,5 tys. zł

2014 r.

328,4 tys. zł

2013 r.

703,8 zł

2012 r.

5,6 tys. zł

2011 r.

700 zł

2010 r.

358 tys. zł

2009 r.

6 tys. zł

2007 r.

97,5 tys. zł

2006 r.

141,8 tys. zł

2005 r.

95,3 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2020
2021
2022
95,3 tys. zł 141,8 tys. zł 97,5 tys. zł 6 tys. zł 358 tys. zł 700 zł 5,6 tys. zł 703,8 zł 328,4 tys. zł 1,5 tys. zł 28,6 tys. zł 2,4 mln zł 99,5 tys. zł 67,1 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1449 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002