Nazwa pełna

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000109815

NIP

5260300167

REGON

012070669

Adres siedziby

Krucza 50, 00-025 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

8 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

339,2 mln zł

Kapitał docelowy

8,8 mln zł

Kapitał wpłacony

339,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo członka zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu

Zobacz jeszcze 39 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Prezes Rady Ministrów

Udział Skarbu Państwa

100 %

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 86 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2010 r.

2,7 tys. zł

2008 r.

1,6 tys. zł

2004 r.

11,5 mln zł

2004
2008
2010
11,5 mln zł 1,6 tys. zł 2,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

182,5 mln zł

182,1 mln zł

2007 - 2013

2

116,2 mln zł

97,7 mln zł

Łącznie

4

298,8 mln zł

279,8 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PAIH.GOV.PL

Adres e-mail

KONTAKT@PAIH.GOV.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 28023 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000