Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ JAROSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000109761

NIP

7920003288

REGON

000616988

Adres siedziby

Przemysłowa 15, 37-500 Jarosław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 kwietnia 2002 r.

Kapitał zakładowy

4,7 mln zł

Kapitał wpłacony

4,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 26 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

13,2 mln zł

2022 r.

12,4 mln zł

2021 r.

13 mln zł

2020 r.

7,1 mln zł

2019 r.

4,7 mln zł

2018 r.

3,8 mln zł

2017 r.

3,2 mln zł

2016 r.

2,6 mln zł

2015 r.

3 mln zł

2014 r.

3 mln zł

2013 r.

3,1 mln zł

2012 r.

3,5 mln zł

2011 r.

3,2 mln zł

2009 r.

416,5 zł

2004 r.

4,5 mln zł

2004
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,5 mln zł 416,5 zł 3,2 mln zł 3,5 mln zł 3,1 mln zł 3 mln zł 3 mln zł 2,6 mln zł 3,2 mln zł 3,8 mln zł 4,7 mln zł 7,1 mln zł 13 mln zł 12,4 mln zł 13,2 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 780 SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015