Poprzednio

BROEN OIL & GAS

Nazwa pełna

BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000109354

NIP

7781000440

REGON

630186729

Adres siedziby

Pieszycka 10, 58-200 Dzierżoniów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 maja 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli lub/i wiedzy w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członów zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie (prokura łączna).

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • 100 % WSPÓLNIKIEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI JEST DUŃSKA SPÓŁKA BROEN A/S (NUMER REJESTROWY CVR: 71172511). 100% WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BROEN A/S JEST DUŃSKA SPÓŁKA AALBERTS SCANDINAVIA A/S (NUMER REJESTROWY CVR: 21552631). 100 % WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI AALBERTS SCANDINAVIA A/S JEST HOLENDERSKA SPÓŁKA AALBERTS N.V. (NUMER REJESTROWY CCI 30089954) BĘDĄCA SPÓŁKĄ, KTÓREJ PAPIERY WARTOŚCIOWE SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PODLEGAJĄCYM WYMOGOM UJAWNIANIA INFORMACJI WYNIKAJĄCYM Z PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ. WOBEC POWYŻSZEGO ZGŁASZANA SPÓŁKA NIE POSIADA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW ART. 2 UST. 2 PKT 1) PKT A) TIRET OD 1) DO 3) POLSKIEJ USTAWY AML. BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI JEST ZATEM PODMIOT PEŁNIĄCY WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE - NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) PKT A) TIRET 5) POLSKIEJ USTAWY AML

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,8 mln zł

  Liczba udziałów

  9505

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 15 lutego 2019 r.

  PROKURA SAMOISTNA ODDZIAŁOWA DLA ODDZIAŁU: BROEN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ROGOŹNIE

 • Od 4 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

 • Od 4 września 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

28,9 tys. zł

2021 r.

22,9 mln zł

2020 r.

34,5 tys. zł

2019 r.

381,5 tys. zł

2013 r.

6,7 tys. zł

2012 r.

2 mln zł

2011 r.

513,6 tys. zł

2010 r.

279,9 tys. zł

2008 r.

8 tys. zł

2007 r.

7,5 tys. zł

2006 r.

677,2 tys. zł

2005 r.

92,7 tys. zł

2004 r.

12 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2019
2020
2021
2022
12 tys. zł 92,7 tys. zł 677,2 tys. zł 7,5 tys. zł 8 tys. zł 279,9 tys. zł 513,6 tys. zł 2 mln zł 6,7 tys. zł 381,5 tys. zł 34,5 tys. zł 22,9 mln zł 28,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4294 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W POZNANIU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001