Nazwa pełna

"PRIMA FARMS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000109157

NIP

7781400062

REGON

634351148

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Marcelińska 92, 60-324 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

337,2 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, prawo reprezentacji przysługuje samodzielnie - prezesowi tego zarządu, natomiast w przypadku, gdy zarząd jest organem wieloosobowym, prawo reprezentacji przysługuje dwóm członkom zarządu działającym łącznie, wględnie członkowi zarządu działającemu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015