Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

15 czerwca 2021 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

15 lipca 2021 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji

Rozwiązanie na podstawie art. 25d ust. 1 ustawy o krs bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, postanowienie sądu rejonowego gdańsk-północ w gdańsku z dnia 15. 06. 2021 r. , 15. 06. 2021