Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.05.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 03.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 16.06.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 30.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 16.07.2013

  2012 r.

 • 05.07.2012

  2011 rok

 • 19.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 10.06.2010

  01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 02.07.2009

  2008 rok

 • 13.06.2008

  Za 2007 rok

 • 31.05.2007

  2006 rok

 • 04.07.2006

  2005 rok

 • 20.06.2005

  2004 rok

 • 23.06.2004

  2003 rok

 • 23.06.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 17.06.2002

  01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 r.

 • 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 2008 rok

 • Za 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • 2004 rok

 • 2003 rok

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012 r.

 • 2011 rok

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009-31. 12. 2009

 • 2008 rok

 • Za 2007 rok

 • 2006 rok

 • 2005 rok

 • 2004 rok

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001r. - 31. 12. 2001r.