Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 31, obowiązujące od 29 maja 2019 r.

Nazwa pełna

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "WIELPLAST" SPÓŁDZIELNIA PRACY

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000108388

NIP

6830004898

REGON

000412671

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Stroma 16, 32-020 Wieliczka, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółdzielni składają : przy zarządzie 1 - osobowym prezes zarządu wraz z pełnomocnikiem, przy zarządzie 2 lub 3 osobowym dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI S-181/A SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001