Nazwa pełna

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "WIELPLAST" SPÓŁDZIELNIA PRACY

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000108388

NIP

6830004898

REGON

000412671

Data rejestracji

23 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Stroma 16, 32-020 Wieliczka, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

  • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych spółdzielni składają : przy zarządzie 1 - osobowym prezes zarządu wraz z pełnomocnikiem, przy zarządzie 2 lub 3 osobowym dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu I pełnomocnik zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI S-181/A SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001