Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 28, obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Nazwa pełna

KR TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000108167

NIP

8880005398

REGON

008474080

Data rejestracji

18 kwietnia 2002 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Transport drogowy towarów

Przedmiot pozostałej działalności
 • Transport lądowy oraz transport rurociągowy

 • Transport wodny

 • Transport lotniczy

 • Działalność wydawnicza

 • Działalność firm centralnych (head offices); Doradztwo związane z zarządzaniem

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Pozostała indywidualna działalność usługowa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawniony jest jeden członek zarządu łącznie z prokurentem (lub pełnomocnikiem)

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 17 grudnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 grudnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  500.00 zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 286 SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1989