Nazwa pełna

KRAJOWE FORUM OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000108000

NIP

5252195827

REGON

017166150

Data rejestracji

24 kwietnia 2002 r.

Data ostatniej zmiany

4 września 2019 r.

Adres siedziby

Raszyńska 22, 02-026 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Reprezentacja I obrona szeroko rozumianych interesów szkolnictwa niepublicznego, jako trwałego I nieodłącznego elementu systemu oświaty wobec wszystkich organów władzy. 2. Współuczestnictwo w kreowaniu polityki oświatowej państwa. 3. Wyrażanie I kształtowanie opinii w funkcjonowaniu oświaty niepublicznej. 4. Ochrona praw szkół I placówek niepublicznych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie. 5. Koordynacja wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami I placówkami niepublicznymi. 6. Prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności, organizacji oraz funkcjonowania oświaty niepublicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes lub jeden z wice prezesów oraz skarbnik lub sekretarz.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.KFON.PL

Adres e-mail

KFON@BEDNARSKA.EDU.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 4007 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY